Hej bästa körsångare!

Tonfallets styrelse har bekantat sig med FSSMF:s rekommendationer för hur körövningar bäst ordnas för att undvika spridning av Covid- 19.

 

Styrelsen beslöt att Tonfallets övningar ordnas på följande sätt:

Övningstiden förkortas. Vi övar 18.30 - 20.00, utan kaffepaus.

Alla desinficerar händerna innan de går in i övningssalen.

Var och en tar en stol åt sig och sätter sig på två meters avstånd från andra längs med långsidorna och den ena kortsidan.

Också före och efter övningen strävar man till att hålla tillräckligt avstånd (två meter) till andra.

Man använder endast egna noter. Alla som har möjlighet printar ut noter till sig själv. Övriga får noter av notarkivarien eller dirigenten.

Efter övningen för var och en bort sin egen stol.

Man ska inte delta i en övning om:

man har några som helst symptom på förkylning eller luftvägsinfektion

man har kommit till Finland från en utlandsresa eller kommit i kontakt med en person som har utsatts för Covid- 19 under de senaste två veckorna

 

OBS! Höstterminen startar 17.9 (inte 10.9).

          Kom ihåg att anmäla er till Arbis!

 

Styrelsen följer med restriktioner och rekommendationer och återkommer med information ifall läget förändras.

Vi ses snart!

 

Jakobstad 30.8.2020

Å styrelsens vägnar,

Christina Anderssén

 

Länk till FSSMF:s uttalande:

 

https://www.fssmf.fi/sv/start/article-131830-74289-forbundens-gemensamma-uttalande-for-hostterminen-om-hobbymusikgruppers-verksamhet-under-coronapandemin

(kopiera länken och klistra in den i Webbläsaren)

________________________________________________

 

Tonfallets styrelsen beslöt på sitt möte i torsdags senarelägga starten av höstens övningar till torsdagen den 17 september kl.18.30

Höstens övningar börjar torsdag 10.9.2020 kl 18.30 i Svenska Gården.

Välkomna!

________________________________________________

 

T

________________________________________________

Tonfallet deltog i Vasa Körfestival våren 2019 med bland annat den här visan som är känd under under namnet "Tysta ensamhet" eller "Visa från Utanmyra".
Körarrangemanget är gjort av Håkan Storbacka och vid pianot Kenth Granbacka.
Tonfallet kommer att uppträda med projektet "Tonfallet goes Broadway" i slutet av mars i år på Ritz i Vasa. Mera om detta senare.

 

______________________________________________

______________________________________________

 

Följ oss också på FB "Sånggruppen Tonfallet"

 _____________________________________________________________________

Du kan kan nå oss också på e-post: tonfallet@sangochmusik.fi


 

 

 


Unga Tonfallet

Waterford Irland

Tonfallet 20 år