Styrelsen 2021 

Ordf.          Kerstin Maggie Korpela, 040 834 1910, maggie.korpela@multi.fi

Vice ordf.  Hans Olof Lillmåns, 0500 8420 54, hansolof.lillmans@multi.fi

Sekr.         Christina Anderssen, 040 564 0639, christinaanderssen2@gmail.com

Medlem      Peter Åkerblom

Medlem      Lena Stenlund 

Medlem      Nina Skogman