Jacob Big Band och Tonfallet 2014

"From Ellington to Clapton"

 

Hösten 2012 väcktes idén om att göra något tillsammans med ett storband och Jacob Big Band kändes som ett naturligt val. Efter en del planerings och förarbeten så stannades för ett koncept som bestod av JBB, Tonfallet och personer från musikhuset. Christian Gull och Jan Holmgård engagerades att göra arrangemangen.

Övningarna inleddes hösten 2013 genom att var och en övade på sitt håll. Praktiska saker som konsertsal, affischer, datum för uppträdandet och samövningar ordnades och plötsligt var det ”keikka”.

 

Här kan du ta del av den information som delades ut vid olika tillställningar.

Programblad

Här kan du läsa inbjudan till Pressen

Här kan du läsa puffen i ÖT och PS

Recension i ÖT

Gemensam övning