________________________________________________________________________

Vi har nu kommit igång med hösten övningar med vår nya dirigent Linnea Hjerpe som vi hoppas skall ge oss rikligt av sitt kunnande och sin ungdomliga energi och entusiasm.

I december blir det en traditionell konsert med julmusik så vi bläddrar lite redan i noterna med detta tema.